Wednesday, January 12, 2011

Tujuan mempelajari seni khat

I. Memelihara Al-Quran dengan tulisan.
II. Menjunjung wahyu Ilahi.
III. Membantu meninggikan syiar Islam melalui penyebaran Wahyu Allah dengan tulisan khat.
IV. Memelihara dan mencatat ilmu-ilmu Islam dan khazanah Warisan lampau yang menjadi rujukan muslimin sejagat.

No comments: