Sunday, January 9, 2011

PERSEDIAAN MEMPELAJARI SENI KHAT

Kepentingan mempelajari seni khat:
i. Kepentingan kepada individu:
a. Khat merupakan satu wasilah perhubungan kemanusiaan dan merapatkan hubungan antara manusia bagi merialisasikan urusan kehidupan dengan sempurna.
b. Khat juga merupakan sumber rezeki kepada orang yang mempunyai bakat dan kesungguhan dalam bidang ini.
c. Orang yang mencintai khat mempunyai perasaan dan jiwa yang halus serta yakin.


ii. Kepentingan kepada masyarakat:
a. Khat digunakan untuk menulis pelajaran, ilmu pengetahuan, akhbar,majalah dan sebagainya.
b. Khat ditulis pada lukisan-lukisan kesenian, papan tanda iklan yang bersifat dakwah dan masyarakat boleh menghayati dan mempelajari kesenian khat itu di setiap tempat seperti di rumah, jalan-jalan dan sekolah-sekolah.
c. Khat adalah alat pemindahan ilmu turas ( ilmu warisan ) dan ilmu pengetahuan. Ia dapat dibuktikan apabila kitab-kitab itu dihiasi dengan kulit yang indah dengan tulisan yang pelbagai jenis semenjak dahulu.

No comments: