Wednesday, January 5, 2011

MENGENAL ALLAH

TUJUAN MAKRIFAT ATAU MENGENAL ALLAH

Menjurus kepada kepatuhan dan peribadatan terhadapnya bagi mencapai keredhaan dunia dan akhirat. Para ulama bersepakat memutuskan setiap umat islam wajib mengetahui dengan yakin sifat-sifat yang wajib , yang mustahil dan yang harus bagi Allah.


CARA MENGENAL ALLAH

Melalui akal dan merenung ciptaan Allah SWT.
Mengenali nama-nama dan sifat-sifat-nya.

MENGENAL RASUL

Tanpa mengenali Rasul SAW yang diutuskan sebagai rahmat untuk seluruh umat, kita tidak akan mendapat hidayat daripada Allah SWT. Kita juga tidak akan mendapat nikmat syurga yang kekal pada hari kiamat.
Para rasul juga mempunyai sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat jaiz (harus).

Rasul sebagai manusia pilihan Allah semestinya memiliki akhlak yang terpuji dan jauh daripada sifat tercela.

“ Sifat yang harus bagi rasul ada satu iaitu mempunyai sifat sebagaimana sifat manusia biasa tetapi tidak membawa kepada tercemarnya darjat kerasulan mereka.”
Mereka makan, minum, lapar, dahaga, berasa dingin dan panas, sakit, sihat, berusaha mencari rezeki dan sebagainya. Firman Allah SWT:


yang bermaksud: sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelummu dan kami memberikan isteri-isteri dan keturunan kepada mereka.
(surah al-ra’d:38)

No comments: