Wednesday, January 12, 2011

Hala tuju mempelajari seni khat

Masyarakat Islam di Malaysia khususnya serta masyarakat dunia amnya perlu :

i. Memartabatkan dan membudayakan tulisan Al-Quran.
ii. Mengembalikan kegemilangan tamadun seni Islam.
iii. Memperjuangkan tulisan jawi Di Malaysia ke arah melahirkan generasi al-Quran yang mempunyai roh islam serta mengenali dan mencintai tulisan jawi.
iv. Meningkatkan kefahaman seni khat Di seluruh peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi dengan menjadikanya sebagai satu mata pelajaran atau ko-kurikulum yang bergerak aktif dan sistematik.
v. Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang banyak melahirkan khattat yang berwibawa melalui seminar-seminar dan aktiviti Di bengkel dalam menghasilkan karya-karya yang bermutu.

1 comment:

AzizMostafa said...

@ Memperjuangkan tulisan jawi Di Malaysia ke arah melahirkan generasi al-Quran yang
-
Dengan Digital Jawi Kaligrafer — Wajib Dimiliki?!
http://typophile.com/files/MirEmad.pdf
http://www.maryamsoft.com/files/download/MaryamSoft%20Quranic%20Naskh.pdf
http://www.maryamsoft.com/files/download/MaryamSoft%20Quranic%20Naskh.swf
http://typophile.com/node/48495
-
Melompat Lebih Tinggi + Semoga Berjaya
http://typophile.com/node/74436